วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

 • 1.# อาหารนักประดิษฐ์ Vegetable เจ #
 • 1.0 ประกอบพร้อมใช้ Electricelectrical
 • 1.1 ปั้มพ่นเสปรย์ หมอก FogThai
 • 1.2 ผลิตหมอกอัลต้าโซนิค Mist-Maker
 • 1.3 เครื่องทำอุณหภูมิ ในห้อง Jtstemp
 • 2.1 มอเตอร์ 12,24,36,48Vสปีดคอนโทล
 • 2.2 เครื่องตัดหญ้า   StringTrimmer
 • 2.3 รถมอเตอร์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่..
 • 3.1 ไดปั่นไฟ AC DC รอบช้า รอบเร็ว
 • 3.2 กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า 12V 24V
 • 3.3 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 12V 24V
 • 3.4 จักรยานปั่นฟ้า (ปรับปรุง)
 • 4.1 ไดสตาร์ทตัดหญ้า ปั่นไฟ DC12V
 • 5.0 พลังงาน จากแสงอาทิตย์(ปรับปรุง)
 • 5.1 โซล่าเซลล์ อุปกรณ์ Solarcell
 • 5.2 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(ปรับปรุง)
 • 5.3 LED แสงสว่างโซล่าเซลล์ solar-led
 • 5.4 พัดลม พลังงานแสงอาทิตย์(ปรับปรุง)
 • 5.5 ปั้ม 12V,24V,36 ปั้มสูบน้ำโซล่าเซลล์
 • 6.1 หม้อแปลง,ชาร์จไฟ,Electronic
 • 7.1 เครื่องตรวจ วัด ควบคุม ประมวลผล 
 • 8.1 พลังงานไฮโดรเจน PowerHHO
 • 9.1 เครื่องแกะหมากแห้ง
 • 9.2 ส้อม ขุดดิน กว้าง12นิ้ว
 • 9.3 ส้อม หมุน ขุดดิน ด้วยมือ
 • 10 อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง

 • วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

   เราไม่ได้มีของไว้ขาย 
  เรา รับสั่งทำ สั่งซื้ออุปกรณ์ ของที่มี
  ในกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบ
  เราทดสอบ และรับประกันเอง100%
   เราส่งให้กับสมาชิกเท่านั้น 
   ดูขั้นตอน การเป็นสมาชิก 
   ไม่ส่งให้ กลุ่ม องค์กร 
   หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน 

   หน้าร้านเปิด 9.00น.-15:00น. 
   หยุด วันที่1  วันที่3  วันที่16 
   หยุด เสาร์  อาทิตย์ 
   หยุด วันนักขัตฤกษ์ วันชดเชย 
  www.jtscenter.blogspot.com
  ..We are asean..
  +66-39 453 453   หน้าร้าน อ.พลวัฒน์
  +66-92 830 2677 หน้าร้าน อ.พลวัฒน์
  +66-97 246 0058 สั่งของ หน้าเว็บออนไลน์
  +66-92 830 2677 หน้าร้าน อ.พลวัฒน์
  +66-92 830 2688 บัญชี การเงิน อ.ฉัฏฐมีน์
  +66-88 559 6820 วิทยาการ บุคคล อ.ฉัฏฐมีน์
  +66-89 405 0242 ประกัน เคลม เปลี่ยน ซ่อม
  อ.ไพศาล ขจรชีพ เลขที่ 55/8 ม.7ต.ท่าช้าง อ.เมือง 
  จ.จันทบุรี 22000
  Services inventors around the world.
  Thailand's worldwide service.
  Email: jtscenter@gmail.com

  เงื่อนใขการประกัน
  ข้อ1.ของทุกชิ้นเป็นของของกลุ่ม 
          แม้สมาชิกจะจ่ายเงินครบแล้วก็ตาม 
          เพราะกลุ่มคิอผู้ประกันของชิ้นนั้น 
          สมาชิกต้องดูแลเป็นอย่างดี 
          เมื่อประกันหมดอายุ 
          ของชิ้นนั้นจึงจะเป็นของสมาชิกเพียงผู้เดียว    
          หมายเหตุ ถ้ามีการแกะ แก้ใข ตัด ดัดแปลง 
          เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม ใช้งานผิตประเภท 
          ผิดวัตถุประสงค์ของกลุ่มนักประดิษฐ์ฯ 
          ให้ถือว่าหมดประกัน และจะไปต่อในข้อ3.มิได้
  ข้อ2.ของทุกชิ้นที่จัดส่งไปให้โดยตัวแทน 
          กรณี พิสูจน์ได้ว่าเสียหายจากขั้นตอนการ
          ขนส่ง หรือขั้นตอนการผลิต
          (ถ่ายรูปความเสียหายส่งมาให้ดู)
          กลุ่มนักประดิษฐ์ฯจะหาตัวใหม่ส่งไปให้ทันที 
          โดยไม่ต้องการรอส่งกลับ
          (แต่ตัวเก่าก็ต้องส่งกลับมาด้วย)
  ข้อ3.กรณีสั่งของผิดตัว ใช้งานไม่ได้ 
          ม่เหมาะสมกับงาน หรืออื่นๆ 
          ต้องการคืนของ ต้องส่งของ 
          กลับมาให้ครบอยู่ในสภาพเดิม โดยด่วน 
          กลุ่มจะหักค่าเสียโอกาศใช้งานวันละ 1% 
          นับตั้งแต่วันรับของตอนส่งไป 
          จนถึงวันรับของส่งกลับ  
          และบวกกับค่าจัดส่งที่กลุ่ม
          ได้จัดส่งไปให้ในครั้งก่อน 
          และแจ้งให้ผู้คืนของ
          ทราบในจำนวนเงินที่ตัวแทนกลุ่ม
          จะทำการคืนให้ เพื่อโอนเข้าบัญชีองสมาชิก
  ศูนย์รวมอุปกรณ์งานวิจัย การใช้พลังงานที่มีบนผิวโลก พลังงานทางเลือก ที่ไม่ใช่แก๊สและน้ำมันใต้ผืนดิน การทำงานที่ไม่ต้องเดินทาง รวมถึงการใช้ชีวิตกับอาหารโลคาร์บอน รวมถึงไม่สนับสนุนการฆ่าสัตว์และใช้สารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตประจำวัน
  แผนกประกัน เคลม เปลี่ยน ซ่อม โทร 089 405 0242
  ส่ง ไพศาล ขจรชีพ 
  เลขที่ 55/8 ม.7
  ต.ท่าช้าง อ.เมือง 
  จ.จันทบุรี 22000