วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการสั่งซื้อและสอบถาม

เราช่วยซื้อ ช่วยรับสั่งทำ ช่วยทดสอบ ของที่มี
ในกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบ
 เราทดสอบ เรารับประกันเอง 100% 
ราส่งของให้กับสมาชิกที่มีความรู้เท่านั้น
 เราไม่รับปรึกษา 
 การนำไปใช้อย่างอื่น 
 สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ 
 ดูขั้นตอน การเป็นสมาชิก 
 ไม่ส่งให้ กลุ่ม องค์กร 
 หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน 
 ดูรายงานการจัดส่ง 

 หน้าร้านเปิด 9.00น.-15:00น. 
 หยุด เสาร์  อาทิตย์ 
 หยุด วันที่1  วันที่3  วันที่16 
 หยุด วันนักขัตฤกษ์ วันชดเชย 
 หยุด 1-15 เมษายน เช็คยอดทั่วประเทศ 
www.jtscenter.net
สั่งซื้อ ของที่มี หน้าเว็บ โทร 097 2460058 LineID: jtscenter
สอบถาม ข้อมูล อ.พลวัฒน์ โทร 092 8302677 LineID: @jlc4812e
แผนกประกัน เคลม เปลี่ยน ซ่อม โทร 039 453453
Services inventors around the world.
Thailand's worldwide service.
Email: jtscenter@gmail.com

เงื่อนใขการประกัน
ข้อ1.ของทุกชิ้นเป็นของของกลุ่ม 
        แม้สมาชิกจะจ่ายเงินครบแล้วก็ตาม 
        เพราะกลุ่มคิอผู้ประกันของชิ้นนั้น 
        สมาชิกต้องดูแลเป็นอย่างดี 
        เมื่อประกันหมดอายุ 
        ของชิ้นนั้นจึงจะเป็นของสมาชิกเพียงผู้เดียว    
        หมายเหตุ ถ้ามีการแกะ แก้ใข ตัด ดัดแปลง 
        เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม ใช้งานผิตประเภท 
        ผิดวัตถุประสงค์ของกลุ่มนักประดิษฐ์ฯ 
        ให้ถือว่าหมดประกัน และจะไปต่อในข้อ3.มิได้
ข้อ2.ของทุกชิ้นที่จัดส่งไปให้โดยตัวแทน 
        กรณี พิสูจน์ได้ว่าเสียหายจากขั้นตอนการ
        ขนส่ง หรือขั้นตอนการผลิต
        (ถ่ายรูปความเสียหายส่งมาให้ดู)
        กลุ่มนักประดิษฐ์ฯจะหาตัวใหม่ส่งไปให้ทันที 
        โดยไม่ต้องการรอส่งกลับ
        (แต่ตัวเก่าก็ต้องส่งกลับมาด้วย)
ข้อ3.กรณีสั่งของผิดตัว ใช้งานไม่ได้ 
        ม่เหมาะสมกับงาน หรืออื่นๆ 
        ต้องการคืนของ ต้องส่งของ 
        กลับมาให้ครบอยู่ในสภาพเดิม โดยด่วน 
        กลุ่มจะหักค่าเสียโอกาศใช้งานวันละ 1% 
        นับตั้งแต่วันรับของตอนส่งไป 
        จนถึงวันรับของส่งกลับ  
        และบวกกับค่าจัดส่งที่กลุ่ม
        ได้จัดส่งไปให้ในครั้งก่อน 
        และแจ้งให้ผู้คืนของ
        ทราบในจำนวนเงินที่ตัวแทนกลุ่ม
        จะทำการคืนให้ เพื่อโอนเข้าบัญชีองสมาชิก
ศูนย์รวมอุปกรณ์งานวิจัย การใช้พลังงานที่มีบนผิวโลก พลังงานทางเลือก ที่ไม่ใช่แก๊สและน้ำมันใต้ผืนดิน การทำงานที่ไม่ต้องเดินทาง รวมถึงการใช้ชีวิตกับอาหารโลคาร์บอน รวมถึงไม่สนับสนุนการฆ่าสัตว์และใช้สารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตประจำวัน
แผนกประกัน เคลม เปลี่ยน ซ่อม 
ส่ง อ.ไพศาล ขจรชีพ โทร 089 405 0242
เลขที่ 55/8 ม.7
ต.ท่าช้าง อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 22000

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

ของที่ผ่านการทดสอบจากลุ่มนักประดิษฐ์ •     อ่าน *ประกัน นโยบาย ของกลุ่ม *ก่อน    
 • . สั่งซื้อ อาหาร เจ      Vegetable .
 • สั่งซื้อ พลอยเมืองจันท์แท้ จำนวนมาก
 • ชุด เครื่องทำอุณหภูมิ ในห้อง Jtstemp
 • ประวัติเครื่องลดความชื้นผลิตน้ำจากอากาศ 
 • ชุด ลดความชื้น   28W 10 ลบ.ม  2,000บาท 
 • ชุด ลดความชื้น   60W 27 ลบ.ม  3,990บาท 
 • ชุด ลดความชื้น   36W 54 ลบ.ม  6,200บาท 
 • ชุด ลดความชื้น 150W 75 ลบ.ม  6,900บาท 
 • ชุด ลดความชื้น 300W150ลบ.ม10,900บาท 
 • ประวัติ   เครื่องผลิตหมอก      Mist-Maker 
 • ทำความชื้น    USB  5W     ราคา 900บาท 
 • ทำความชื้นรูปสัตว์  30W     ราคา 900บาท 
 • ชุด ผลิตหมอก28W   10 ลบ.ม  2,000บาท 
 • ชุด ผลิตหมอก60W   27 ลบ.ม  3,990บาท 
 • ชุด ผลิตหมอก120W   54 ลบ.ม 6,200บาท 
 • ชุด ผลิตหมอก150W   75 ลบ.ม 6,900บาท 
 • ชุด ผลิตหมอก300W150 ลบ.ม 10,900บาท 
 • ชุด ผลิตหมอก335W170 ลบ.ม 12,900บาท 
 • หัวผลิตหมอก  3W 1หัว 0.5L USB 300บาท
 • หัวผลิตหมอก 18W 1หัว  0.7L+P   490บาท
 • หัวผลิตหมอก 28W 1หัว  0.6L+P   490บาท
 • หัวผลิตหมอก 3หัว 60W  1L+P   2,000บาท
 • หัวผลิตหมอก 150W 5หัว 2.5L+P 3,600บาท
 • หัวผลิตหมอก 300W10หัว5.0L+P 6,200บาท
 • หัวผลิตหมอก 335W12หัว5.0L+P 6,900บาท
 • ชุด ปั้มสปริงเกอร์น้ำเหวี่ยง1หัว1,800บาท
 • ชุด ปั้มสเปรย์น้ำ    5 หัว   2,700บาท
 • ชุด ปั้มสเปรย์น้ำ  10 หัว   3,600บาท
 • ชุด ปั้มสเปรย์น้ำ  25 หัว   4,900บาท
 • ชุดปั้มสเปรย์Solar 10หัว 50W 5,400บาท
 • ชุดปั้มสเปรย์Solar 20หัว 80W 7,900บาท
 • ชุดปั้มสเปรย์Solar80หัว120W18,500บาท
 • ชุด ปั้มเล็กพ่นหมอก 3หัว 2,100บาท 2L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก    3หัว 3,100บาท  4L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก    5หัว 3,400บาท  6L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก    8หัว 4,100บาท  9L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   10หัว 4,900บาท12L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   15หัว 5,900บาท18L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   20หัว 7,400บาท24L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   25หัว 8,700บาท30L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   50หัว17,900บาท60L
 • ปั๊มน้ำมัน 1นิ้ว 12V 200W 50L:m 2,800.-
 • ปั้มแช่ 3/16นิ้ว 0.2 Bar 6V 5W L:m 250.-
 • ปั๊มแช่1นิ้ว12V0.8Bar120W100L:m2,800.-
 • ปั๊มหอย3/16นิ้ว0.2 Bar12V5W7L:m 550.-
 • ปั้มหอย1/8นิ้ว 0.6 Bar12V10W7L:m 300.-
 • ปั้มเฟือง1/4นิ้ว0.5Bar12V10W5L:m790.-
 • ปั๊มชัก1นิ้ว 15/20Bar12/24V250W30L:m
 • ปั๊มชัก1นิ้ว  0.5Bar 12/24V 250W 60L:m
 • ปั้มแรงดัน1/4นิ้ว 3.8 Bar12V20W2L:m
 • ปั้มแรงดัน1/4นิ้ว 4.8 Bar12V30W3L:m
 • ปั้มแรงดัน1/4นิ้ว 4.8 Bar12V40W4L:m
 • ปั้มแรงดัน1/4นิ้ว 5.5 Bar12V80W5L:m
 • ปั้มแรงดัน5/16นิ้ว 12Bar12V90W8L:m
 • ปั้มแรงดัน1/4นิ้ว 12Bar 24V60W 3L:m
 • ปั้มแรงดัน1/4นิ้ว 12Bar 24V80W 5L:m
 • ปั้มแรงดัน1/2นิ้ว2.8Bar 12V70W17L:m
 • ปั้มแรงดัน1/2นิ้ว2.8Bar220V60W17L:m
 • ชุด 3/16นิ้ว0.2Barโซล่า12V5W 1,200.-
 • ชุด 1/8นิ้ว0.6Barโซล่า12V10W 1.400.-
 • ชุด 3/8นิ้ว0.6Barโซล่า12V40W3,600.-
 • ชุด 1/4นิ้ว4.8Barโซล่า12V40W 4,400.-
 • ชุด FogSpraySolar10หัว40W 5,500.-
 • ชุด 1/4นิ้ว5.5Barโซล่า12V80W 7,200.-
 • ชุด1นิ้ว0.5BarSoracell24V250W14,900.-
 • มอเตอร์แกนชัก 12V   500N 2,400.-
 • มอเตอร์แกนชัก 12V 1000N 3,100.-
 • มอเตอร์     10W12V      2500รอบ    290.-
 • มอเตอร์     20W12/24V 2500รอบ    490.-
 • มอเตอร์     30W12V      7500รอบ    690.-
 • มอเตอร์     50W24V    15000รอบ    790.-
 • มอเตอร์     60W12V    20000รอบ    990.-
 • มอเตอร์     30W12/24V 2500รอบ    590.-
 • มอเตอร์   100W12/24V 2500รอบ 1,200.-
 • มอเตอร์   250W12/24V 2500รอบ 1,800.-
 • มอเตอร์   350W12/24V 2500รอบ 2,400.-
 • มอเตอร์   350W     36V 4000รอบ 2,500.-
 • มอเตอร์   500W 24V     2500รอบ 3,500.-
 • มอเตอร์   750W 24V     3000รอบ 6,500.-
 • มอเตอร์ 1000W 36V     2800รอบ 3,900.-
 • มอเตอร์เกียร์      5W 12V     3kg    490.-
 • มอเตอร์เกียร์    15W 12V   10kg    690.-
 • มอเตอร์เกียร์    10W 24V   10kg    580.-
 • มอเตอร์เกียร์    20W 12V   20kg 1,200.-
 • มอเตอร์เกียร์    30W 12V   40kg 1,500.-
 • มอเตอร์เกียร์  250W 12V 200kg 2,390.-
 • มอเตอร์เกียร์  250W 24V 200kg 2,390.-
 • มอเตอร์เกียร์  350W 24V 250kg 2,650.-
 • มอเตอร์เกียร์  750W 24V 300kg 6,900.-
 • มอเตอร์เกียร์1000W 24V  400kg7,900.-
 • ปรับรอบมอเตอร์    30W 12V         490.-
 • ปรับรอบมอเตอร์  100W 12V         590.-
 • ปรับรอบมอเตอร์  250W 9-50V      790.-
 • ปรับรอบมอเตอร์  350W 9-50V      990.-
 • ปรับรอบมอเตอร์ 2000W 9-50V  1,900.-
 • ปรับรอบมอเตอร์   250W 24,36V   990.-
 • ปรับรอบมอเตอร์   350W 24,36V1,290.-
 • ปรับรอบมอเตอร์   500W 24,36V1,800.-
 • มอเตอร์บัสเลส     30W  12V           990.-
 • มอเตอร์บัสเลส   24V+คอนโทล   1,290.-
 • มอเตอร์บัสเลส   100W 12V         1,900.-
 • มอเตอร์บัสเลส   750W 48V         6,500.-
 • มอเตอร์บัสเลส   1200W 48V     15,000.-
 • มอเตอร์บัสเลสเกียร์ 1200W48V15,000.-
 • มอเตอร์บัสเลสเกียร์ 1500W48V18,000.-
 • คุมมอเตอร์บัสเลส     30W 12V    1,500.-
 • คุมมอเตอร์บัสเลส   100W 12V    2,900.-
 • คุมมอเตอร์บัสเลส   750W 48V    7,500.-
 • คุมมอเตอร์บัสเลส 1,200W 48V 10,900.-
 • คุมมอเตอร์บัสเลส 1,500W 48V 12,500.-
 • ชุด มอเตอร์   250W ใส่จักรยาน  2ล้อ  8,900.-
 • ชุด มอเตอร์   250W ทำรถไฟฟ้า 2ล้อ  3,900.-
 • ชุด มอเตอร์   250W ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ  4,900.-
 • ชุด มอเตอร์   350W ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ  6,900.-
 • ชุด มอเตอร์   750W ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ11,000.-
 • ชุด มอเตอร์ 1000W ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ13,000.-
 • ชุด คอนโทล มอเตอร์  รถไฟฟ้า  ใช้แบตฯ
 • ตัดหญ้าสะพายMakitaแบตเตอรี่19,900.-
 • ตัดหญ้าสะพายRyobi แบตเตอรี่ 14,900.-
 • ตัดหญ้าสะพายJts      แบตเตอรี่ 12,000.-
 • ตัดหญ้าด้ามยาว ใช้แบตเตอรี่   2,400.-
 • รถตัดหญ้ามือเข็นใช้แบตเตอรี่  7,900.-
 • รถตัดหญ้านั่งขับ+เครื่องยนต์  75,000.-
 • ไดสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าสพาย  2,500.-
 • ได DC 2L 12V    10W   800รอบ1,350.-
 • ได AC 3L 12V      1W 1200รอบ   690.-
 • ได AC 3L 12V     3W   600รอบ    990.-
 • ได AC 3L 12V   10W   200รอบ  1,900.-
 • ได AC 3L 12V   50W   200รอบ 4,900.-
 • ได AC 3L 12V 100W   100รอบ 5,900.-
 • ด AC 3L 12V 200W   100รอบ 6,900.-
 • ได AC 3L 12V 300W   100รอบ 7,900.-
 • ได AC 3L 12V 400W   100รอบ 8,900.-
 • ได AC 3L 12V 500W   100รอบ 9,900.-
 • ไดมือหมุน DC 12V 10W 80รอบ    650.-
 • ไดมือหมุน DC12V 10W100รอบ    650.-
 • ไดเฟืองทด DC24V200W300รอบ2,490.-
 • ไดเฟืองทด DC24V300W300รอบ2,690.-
 • กังหันน้ำปั่นไฟ 12V 24V 36V 48V 220V
 • กังหันลมปั่นไฟ 12V 24V
 • จักรยานปั่นฟ้า 12V 24V กำลังปรับปรุง
 • แผงโซล่าเซลล์   6V    1W 250.-
 • แผงโซล่าเซลล์  5.9V  3W 450.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V 5W 490.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V10W 850.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V20W 1,150.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V40W 1,990.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V50W 3,200.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V80W 3,400.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V120W 4,900.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 21.5V150W 6,400.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 43V 200W 7,400.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 43V 250W 7,900.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 43V 275W 8,900.-
 • แผงโซล่าเซลล์ 43V 300W 9,500.-
 • ไดโอด งานอิเล็ดทรอนิกส์
 • โซล่าเรกกูเรเตอร์ 1-24V 2A-12A
 • คอนโทลควบคุม 24V 250-1000W
 • ควบคุมไฟ24V30Aโซล่าเซลล์ 3,500.-
 • ชาร์จ MPPT 12/24V 10A 300W
 • ชาร์จ MPPT 12/24V 20A 600W
 • ชาร์จ MPPT 12/24V 30A 900W
 • ชุด แสงสว่างโซล่าเซลล์ SolarLED
 • ชุด โซล่าเซลล์ 5W USB 500mA
 • 5.2 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(ปรับปรุง)
 • 5.3 LED แสงสว่างโซล่าเซลล์ solar-led
 • 5.4 พัดลม พลังงานแสงอาทิตย์(ปรับปรุง)
 • วงจรเหนี่ยวนำให้ความร้อนโลหะ
 • ตัวเก็บประจุพลังงานยิ่งยวด 16V 20F 1,590บาท
 • ชุดแปลง DC36-72V to 12V DC 20A 1,100บาท
 • ชุดแปลง DC24V to 12V DC 30A Fix 1,100บาท
 • ชุดแปลง DC12V to 24V DC   5A Fix 1,100บาท
 • ชุดแปลง DC12V to 24V DC 20A Fix 3,300บาท
 • เพิ่มไฟ  5.0-32V to 6.0-40V 2.5A30W390บาท
 • เพิ่มไฟ  4.2-32V to  5-35V 6A120W  690บาท
 • เพิ่มไฟ  10-32V to 10-35V 6A150W  690บาท
 • เพิ่มไฟ2.0-25V to 2.0-25V12A300W1,900บาท
 • เพิ่มไฟ 12-60V to 12-80V12A600W 1,800บาท
 • เพิ่มไฟ 10-60V to 12-80V20A1200W2,200บาท
 • ลด/เพิ่มไฟ3-35V to 3-35V2A  390ขาท
 • ลด/เพิ่มไฟ 2-32V to 1-30V10A  1,900ขาท
 • ลดไฟ  4.5-40V to 1.5-35V 2A 20W 390บาท
 • ลดไฟ (มี มิเตอร์) 3.8V to 4-35V 2A  420บาท
 • ลดไฟ  4.5-30V to 0.8-30V   12A  990บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 12V   0.5As  290บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 12V 3A,5As 300บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 1-12V  1As   450บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 12V     3As   590 บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 12V     5As   900 บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 12V 10As  1,500 บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 48V   6As  1,200 บาท
 • หม้อแปลง AC220V to 0-48V10As1,500 บาท
 • หม้อแปลง DC12V to 220AC  300w.   800บาท
 • หม้อแปลง DC12V to 220AC  500w. 1,000บาท
 • หม้อแปลง DC12V to 220AC 1000w. 2,590บาท
 • หม้อแปลง DC12V to 220AC 1500w 4,500บาท
 • ชาร์จแบตเตอรี่ 24V1.6A 1,150บาท
 • ชาร์จแบตเตอรี่ 36V1.6A  1,250บาท
 • โซล่าเซลล์ชาร์จแบตฯ 24V 5,900บาท
 • ชาร์จแบตฯ 12โวลล์ 6A ดิจิตอล 990บาท
 • ชาร์จแบตฯ 12โวลล์ 4A ตัดเอง  700บาท
 • ตรวจจับความเคลื่อนไหว12/24V 290บาท
 • ตรวจจับความเคลื่อนไหว12/24V 290บาท
 • มัลติมิตเตอร์ซันวา ราคา2,200บาท
 • เกจ์วัดอุณหภูมิ300องศาC 750บาท
 • เกจ์วัดแรงดัน MPs Psi 350บาท
 • วัดความชื้นวัดอุณหภูมิ เข็ม เล็ก 190บาท
 • วัดความชื้นวัดอุณหภูมิ เข็ม ใหญ่ 290บาท
 • วัดความชื้นวัดอุณหภูมิดิจิตอล 550บาท
 • เครื่องควบคุมความชื้น220V 1,800บาท
 • เครื่องควบคุมความชื้น12V 1,100บาท
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิใช้ไฟ 220V
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิใช้ไฟ 12V 24V
 • นาฬิกาตั้งเวลาเปิดปิดไฟ 220V 400บาท
 • นาฬิกาตั้งเวลาเปิดปิดไฟ 12V 490บาท
 • เครื่องตั้งเวลาสลับ ปิด-เปิด 1,290บาท
 • เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 450บาท
 • USB ตรวจวัด การชาร์จโทรศัพท์ 300บาท
 • วงจรดิจิตอลDC 5-30V ดีซีไฟเลี้ยงรวม(จิ๋ว)
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 5-30V ดีซีไฟเลี้ยงรวมBZ
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 0-50V แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 0-100V แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจดตอลDC 0-5A แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจิตอลAC 0-50A แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 0-100V,0-10Aแยกไฟ
 • หน้าปัดดิจิตอลDC0-100V,0-100Aแยกไฟ+ชั้น
 • AC 80-300V100A 990บาท
 • AC 0-50A แยกไฟเลี้ยง 590บาท
 • เกจ์ วัดแบตฯ 12/24/36/48V 400บาท
 • เกจ์ วัดแอมป์ เข็ม ขนาด 1A 590บาท
 • กล่องวัดแอมป์ 1Aวัดโวลท์ 30V
 • สวิทซ์ แรงดัน 1-2บาร์ 1/4" 390.-
 • พลังงานไฮโดรเจน PowerHHO
 • เครื่องแกะหมากแห้ง
 • ส้อม ขุดดิน กว้าง12นิ้ว
 • ส้อม หมุน ขุดดิน ด้วยมือ
 • สายแรงดันขนาด 1/4" 40-26บาท
 • ประตูน้ำไฟฟ้า 12-24V 1/4" 290บาท 
 • ประตูน้ำไฟฟ้า 220V 1/4" 380บาท 
 • สวิทซ์ แรงดัน 1/4" 390บาท 
 • กรองน้ำ กระบอก 12นิ้ว 750บาท
 • โซลินอย วาวน้ำ 220V 1/4"
 • โซลินอย วาวน้ำ 12-24V 1/4"
 • ลูกลอย วาวน้ำขนาดเล็ก
 • สวิทซ์ เบร์คเกอร์ 6 แอมป์ 
 • สวิทซ์ แรงดัน 1-3 บาร์ 
 • ใบมีด ตัดหญ้าแผ่นเดียว
 • รอกพู่เล่ สายพาล เฟือง โซ่ ลูกปืน ข้อต่อ
 • สะพานเฟือง เฟืองบาร์
 • เครื่องตัด พลอย หินสวยๆ
 • แบตเตอรี่่แห้ง & แบตฯ ชุด
 • หัวแร้งปืน ราคา 199.-
 • หัวจับสว่าน ต่อมอเตอร์ ราคา 590.- 
 • ดอกสว่านอเนกประสงค์ ราคา 590.- 
 • ดอกสว่านเลื่อยอเนกประสงค์ ราคา 390.- 
 • ชุดสว่านอเนกประสงค์ ราคา 990.- 
 • สกรูดูดน๊อตเกลียวซ้าย ราคา 350.-