วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

 เราคือ อาจารย์ใกล้เกษียณ50+ 
 มาเป็นผู้รับ ฝากซื้อ ฝากขาย 
 สินค้า ของนักประดิษฐ์อิสระ 
 ในราคาช่าง มีประกัน 
 ให้กับผู้ที่สนใจ 
 โอนเงินก่อน 12:00น. 
ส่งของ
 วันจันทร์ - วันศุกร์ 
 หยุด เสาร์  อาทิตย์ 
 หยุด วันที่1  วันที่3  วันที่16 
 หยุด วันนักขัตฤกษ์ วันชดเชย 
 หยุดรับงาน 1-15 เมษายน 2017 
 หยุดรับงาน 17-30 ตุลาคม 2017 
 วิธี สั่งทำ สั่งซื้อ 

ทำรหัสผ่าน 4ตัว (  ) (  ) (  ) (  ) เพื่อสั่งของราคาสมาชิก
ข้อ1.รู้ใหมว่านักประดิษฐ์ อิสระ คือใคร
 กลุ่มผู้ ค้นคิด            (1)
 กลุ่มผู้ ผลิตสินค้า      (2)
 กลุ่มผู้ ทดสอบสินค้า (3)
 กลุ่มผู้ ใช้สินค้า         (4)
ข้อ2.รู้ใหมว่านักประดิษฐ์ อิสระ ทำหน้าที่อะไร
 กลุ่มผู้ ค้นคิด            (1)
 กลุ่มผู้ ผลิตสินค้า      (2)
 กลุ่มผู้ ทดสอบสินค้า (3)
 กลุ่มผู้ ใช้สินค้า         (4)
ข้อ3.รู้ใหมว่า jtscenter ทำหน้าที่อะไร
 กลุ่มผู้ ค้นคิด            (1)
 กลุ่มผู้ ผลิตสินค้า      (2)
 กลุ่มผู้ ทดสอบสินค้า (3)
 กลุ่มผู้ ใช้สินค้า         (4)
ข้อ4.ใครคือเจ้าของสินค้าที่ยังไม่หมดมีประกัน
 กลุ่มผู้ ค้นคิด            (1)
 กลุ่มผู้ ผลิตสินค้า      (2)
 กลุ่มผู้ ทดสอบสินค้า (3)
 กลุ่มผู้ ใช้สินค้า         (4)

งานที่ผ่านการทดสอบจากนักประดิษฐ์

 •   ฝ่ายติดตาม การใช้งานและซ่อมบำรุง    
 • . สั่งซื้อ          อาหาร เจ      Vegetable .
 • สั่งซื้อ พลอยเมืองจันท์แท้ จำนวนมาก
 • ชุด เครื่องทำอุณหภูมิ ในห้อง Jtstemp
 • ประวัติเครื่อง ผลิตน้ำ จากอากาศ
 • ผลิตน้ำจากอากาศ 28W 10 ลบ.ม 
 • ผลิตน้ำจากอากาศ 60W 27 ลบ.ม 
 • ผลิตน้ำจากอากาศ 150W 75 ลบ.ม 
 • ผลิตน้ำจากอากาศ 300W150ลบ.ม 
 • ประวัติ เครื่องผลิตหมอก Mist-Maker
 • หัวผลิตหมอก     3W  1ตา 0.5L USB 
 • หัวผลิตหมอก   18W  1ตา 0.7L+P   
 • หัวผลิตหมอก   28W  1ตา 0.6L+P   
 • หัวผลิตหมอก   60W  3ตา 1.0L+P 
 • หัวผลิตหมอก 150W  5ตา 2.5L+P 
 • หัวผลิตหมอก 300W10ตา5.0L+P 
 • หัวผลิตหมอก 335W12ตา5.0L+P 
 • ชุด ผลิตหมอก  18W    10 ลบ.ม  
 • ชุด ผลิตหมอก  60W    27 ลบ.ม  
 • ชุด ผลิตหมอก 150W   75 ลบ.ม 
 • ชุด ผลิตหมอก 335W 170 ลบ.ม 
 • ชุด ปั้มสปริงเกอร์น้ำเหวี่ยง1หัว
 • หัว มินิสปริงเกอร์ 1.5 มิลลิเมตร 
 • ชุด ปั้มสเปรย์น้ำ    5 หัว
 • ชุด ปั้มสเปรย์น้ำ  10 หัว
 • ชุด ปั้มสเปรย์น้ำ  25 หัว
 • ชุดปั้มสเปรย์Solar 10หัว 50W
 • ชุดปั้มสเปรย์Solar 20หัว 80W 
 • ชุดปั้มสเปรย์Solar80หัว120W
 • ชุด ปั้มเล็กพ่นหมอก 3หัว 2L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก    3หัว 4L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก    5หัว 6L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก    8หัว 9L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   10หัว 12L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   15หัว 18L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   20หัว 24L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   25หัว 30L
 • ชุด ปั้มพ่นหมอก   50หัว 60L
 • ปั๊มน้ำมัน 1นิ้ว 12V 200W 50L:m
 • ปั้มแช่  3/16นิ้ว  0.2 Bar  6V 5W L:m
 • ปั๊มแช่1นิ้ว12V0.8Bar120W100L:m
 • ปั๊มหอย 3/16นิ้ว 0.2 Bar12V5W7L:m
 • ปั้มหอย 1/8นิ้ว 0.6 Bar12V10W7L:m 
 • ปั้มเฟือง1/4นิ้ว0.5Bar12V10W5L:m
 • ปั๊มชัก 1นิ้ว 0.5Barพร้อมมอเตอร์12/24V 3000L:H
 • ปั๊มชัก 1นิ้ว 15Bar พร้อมมอเตอร์12/24V 1800L:H
 • Pressure Pump1/4" 3.8 Bar12V20W2L:m
 • Pressure Pump1/4" 4.8 Bar12V30W3L:m
 • Pressure Pump1/4" 4.8 Bar12V40W4L:m
 • Pressure Pump1/4" 5.5 Bar12V80W5L:m
 • Pressure Pump5/16" 12Bar12V90W8L:m
 • Pressure Pump1/4" 12Bar  24V60W 3L:m
 • Pressure Pump1/4" 12Bar  24V80W 5L:m
 • Pressure Pump1/2"2.8Bar  12V70W17L:m
 • Pressure Pump1/2"2.8Bar220V60W17L:m
 • Solar Pump 3/16"0.2Bar12V5W 360L:H
 • Solar Pump 1/8"0.6Bar12V10W 360L:H
 • Solar Pump 3/8"0.6Bar12V40W 120L:H
 • Solar Pump 1/4"4.8Bar12V40W 180L:H
 • Solar Pump 1/4"5.5Bar12V80W 300L:H
 • Solar Pump 5/16"12Bar12V300W480L:H
 • Solar Pump 1/2"2.8Bar18V150W1000L:H
 • Solar Pump 1" 0.5Bar 24V 250W3000L:H
 • Solar Pump 1"  15Bar 24V 500W1000L:H
 • Linear Actuator 12V   500N
 • Linear Actuator 12V 1000N
 • Motor     10W12V      2500รอบ
 • Motor     20W12/24V 2500รอบ 
 • Motor     30W12V      7500รอบ
 • Motor     50W24V    15000รอบ
 • Motor     60W12V    20000รอบ
 • Motor     30W12/24V 2500รอบ 
 • Motor   100W12/24V 2500รอบ
 • Motor   150W12/24V 2500รอบ
 • Motor   250W12/24V 2500รอบ
 • Motor   350W12/24V 2500รอบ
 • Motor   350W     36V 4000รอบ
 • Motor   500W 24V     2500รอบ
 • Motor   750W 24V     3000รอบ
 • Motor 1000W 36V     2800รอบ
 • Gear Motor      5W 12V  
 • Gear Motor    15W 12V  
 • Gear Motor    10W 24V  
 • Gear Motor    20W 12V  
 • Gear Motor    30W 12V
 • Gear Motor  250W 12V 200kg
 • Gear Motor  250W 24V 200kg 
 • Gear Motor  350W 24V 250kg 
 • Gear Motor  750W 24V 300kg 
 • Gear Motor 1000W 24V  400kg
 • Speed Control    30W 12V         
 • Speed Control  100W 12V         
 • Speed Control  250W 9-50V      
 • Speed Control  350W 9-50V     
 • Speed Control 2000W 9-50V  
 • Speed Control   250W 24,36V  
 • Speed Control   350W 24,36V
 • Speed Control   500W 24,36V
 • Brushless Motor     30W  12V      
 • Brushless Motor   24V+คอนโทล  
 • Brushless Motor   100W 12V        
 • Brushless Motor Gear     350W 24V    
 • Brushless Motor Gear     500W 24V    
 • Brushless Motor Gear     750W 48V    
 • Brushless Motor Gear   1200W 48V    
 • Brushless Motor Gear   1500W 48V    
 • Speed Control Brushless    30W 12V    
 • Speed Control Brushless  100W 12V    
 • Speed Control Brushless  750W 48V    
 • Speed Control Brushless1,200W 48V 
 • Speed Control Brushless1,500W 48V 
 • ชุด มอเตอร์ ใส่จักรยาน     2ล้อ   250W 
 • ชุด มอเตอร์ ทำรถไฟฟ้า    2ล้อ   250W 
 • ชุด มอเตอร์ ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ   250W 
 • ชุด มอเตอร์x2ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ   250W 
 • ชุด มอเตอร์ ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ   350W 
 • ชุด มอเตอร์ ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ   750W 
 • ชุด มอเตอร์ ทำรถไฟฟ้า 3,4ล้อ 1000W
 • ชุด คอนโทล มอเตอร์  รถไฟฟ้า  ใช้แบตฯ
 • ตัดหญ้าสะพายMakitaแบตเตอรี่
 • ตัดหญ้าสะพายRyobi แบตเตอรี่ 
 • ตัดหญ้าสะพายJts      แบตเตอรี่ 
 • ตัดหญ้า ด้ามยาว ใช้ แบตเตอรี่
 • รถตัดหญ้า มือเข็น ใช้แบตเตอรี่
 • รถตัดหญ้ามือเข็น แบตลิเที่ยม
 • รถตัดหญ้า นั่งขับ+เครื่องยนต์
 • ไดสตาร์ท เครื่องตัดหญ้าสพาย
 • Generator DC2L 12V  10W   800รอบ
 • Generator AC 3L 12V      1W 1200รอบ
 • Generator AC 3L 12V     3W   600รอบ
 • GearGenerator DC 12V 10W 80รอบ
 • GearGenerator DC12V 10W100รอบ
 • GearGenerator DC24V200W300รอบ
 • GearGenerator DC24V300W300รอบ
 • Water turbine 12V 24V 36V 48V 220V
 • Wind turbine 12V 24V    รอปรับปรุง
 • Generator bicycle 12V 24V กำลังปรับปรุง
 • ไดโอด 35A 50A 1000V
 • โซล่าเรกกูเรเตอร์ 1-24V 2A-12A
 • คอนโทลควบคุม 24V 250-1000W
 • ควบคุมไฟ24V30Aโซล่าเซลล์ 
 • ชาร์จ MPPT 12/24V 10A 300W
 • ชาร์จ MPPT 12/24V 20A 600W
 • ชาร์จ MPPT 12/24V 30A 900W
 • โซล่าชาร์จ MPPT 5V-60V 300W แท้
 • สวิทซ์เปิดไฟกลางคืนจับแรงดันโซล่าเซลล์
 • ชุด แสงสว่างโซล่าเซลล์ SolarLED
 • ชุด โซล่าเซลล์ 5W USB 500mA
 • ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(ปรับปรุง)
 • LED แสงสว่างโซล่าเซลล์ solar-led
 • พัดลม พลังงานแสงอาทิตย์
 • วงจรเหนี่ยวนำ ความถี่ทำให้โลหะเกิดความร้อน
 • ตัวเก็บประจุพลังงานยิ่งยวด 16V 20F
 • ชุดแปลง DC36-72V to 12V DC 20A
 • ชุดแปลง DC24V to 12V DC 30A Fix
 • ชุดแปลง DC12V to 24V DC   5A Fix
 • ชุดแปลง DC12V to 24V DC 20A Fix
 • เพิ่มไฟ  5.0-32V to 6.0-40V 2.5A30W
 • เพิ่มไฟ  4.2-32V to  5-35V 6A120W
 • เพิ่มไฟ  10-32V to 10-35V 6A150W
 • เพิ่มไฟ2.0-25V to 2.0-25V12A300W
 • เพิ่มไฟ 12-60V to 12-80V12A600W
 • เพิ่มไฟ 10-60V to 12-80V20A1200W
 • ลด/เพิ่มไฟ          3-35V to 3-35V2A
 • ลด/เพิ่มไฟ    2-32V to 1-30V10A 
 • ลดไฟ  4.5-40V to 1.5-35V 2A 20W
 • ลดไฟ (มี มิเตอร์) 3.8V to 4-35V 2A 
 • ลดไฟ      4.5-30V to 0.8-30V   12A
 • SwitchingAC220V to 12V   0.5As
 • SwitchingAC220V to 12V 3A,5As
 • SwitchingAC220V to 1-12V  1As
 • SwitchingAC220V to 12V     3As 
 • SwitchingAC220V to 12V     5As 
 • SwitchingAC220V to 12V 10As 
 • SwitchingAC220V to 48V   6As
 • SwitchingAC220V to 0-48V10As
 • InverterDC12V to 220AC   300w.
 • InverterDC12V to 220AC   500w.
 • InverterDC12V to 220AC 1000w.
 • InverterDC12V to 220AC 1500w
 • Battery Charger24V1.6A
 • Battery Charger36V1.6A 
 • Solar cell Charger24V
 • Battery Charger12โวลล์ 6A ดิจิตอล
 • Battery Charger12โวลล์ 4A ตัดเอง 
 • mini-laser-stage-lighting
 • รีโมท 1km.เปิด/ปิดไฟ220V 30A
 • ตรวจจับความเคลื่อนไหว12/24V 
 • สวิทซ์เปิดไฟกลางคืนจับแรงดันโซล่าเซลล์
 • เครื่องวัดความชื้นเปิดปิดไฟ  220V
 • เครื่องวัดความชื้นเปิดปิดไฟ 12V 24V
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ เปิด/ปิดไฟ 220V
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ เปิด/ปิดไฟ 12V 24V
 • นาฬิกาตั้งเวลาเปิดปิดไฟ 220V
 • นาฬิกาตั้งเวลาเปิดปิดไฟ 12V
 • เครื่องตั้งเวลาสลับ ปิด-เปิด 
 • มัลติมิตเตอร์ซันวา 
 • เกจ์วัดอุณหภูมิ300องศาC
 • เกจ์วัดแรงดัน  MPs   Psi 
 • วัดความชื้นวัดอุณหภูมิ เข็ม ใหญ่
 • วัดความชื้นวัดอุณหภูมิดิจิตอล
 • เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
 • USB ตรวจวัด การชาร์จโทรศัพท์
 • วงจรดิจิตอลDC 5-30V ดีซีไฟเลี้ยงรวม(จิ๋ว)
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 5-30V ดีซีไฟเลี้ยงรวมBZ
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 0-50V แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 0-100V แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจดตอลDC 0-5A แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจิตอลAC 0-50A แยกไฟเลี้ยง
 • หน้าปัดดิจิตอลDC 0-100V,0-10Aแยกไฟ
 • หน้าปัดดิจิตอลDC0-100V,0-100Aแยกไฟ+ชั้น
 • AC 80-300V100A
 • AC 0-50A แยกไฟเลี้ยง
 • เกจ์ วัดแบตฯ 12/24/36/48V
 • เกจ์ วัดแอมป์ เข็ม ขนาด 1A
 • กล่องวัดแอมป์ 1Aวัดโวลท์ 30V
 • สวิทซ์ แรงดัน 1-2บาร์ 1/4"
 • เครื่องผลิตไฮโดรเจนPowerHHO
 • มอเตอร์ไซด์Hydroplus18L1H
 • ชุดไทเทเนี่ยม ทำ HHO
 • เครื่องแกะหมากแห้ง
 • ส้อม ขุดดิน กว้าง12นิ้ว
 • ส้อม หมุน ขุดดิน ด้วยมือ
 • สายแรงดันขนาด 1/4"
 • ประตูน้ำไฟฟ้า 12-24V 1/4" 
 • ประตูน้ำไฟฟ้า 220V 1/4"
 • สวิทซ์ แรงดัน 1/4"
 • กรองน้ำ กระบอก 12นิ้ว
 • โซลินอย วาวน้ำ 220V 1/4"
 • โซลินอย วาวน้ำ 12-24V 1/4"
 • ลูกลอย วาวน้ำขนาดเล็ก
 • สวิทซ์ เบร์คเกอร์ 6 แอมป์ 
 • สวิทซ์ แรงดัน 1-3 บาร์ 
 • ใบมีด ตัดหญ้าแผ่นเดียว
 • รอกพู่เล่ สายพาล เฟือง โซ่ ลูกปืน ข้อต่อ
 • สะพานเฟือง เฟืองบาร์
 • เครื่องตัด พลอย หินสวยๆ
 • แบตเตอรี่่แห้ง & แบตฯ ชุด
 • หัวแร้งปืน ราคาถูก
 • หัวจับสว่าน ต่อมอเตอร์
 • ดอกสว่านอเนกประสงค์
 • ดอกสว่านเลื่อยอเนกประสงค์
 • ชุดสว่านอเนกประสงค์
 • สกรูดูดน๊อตเกลียวซ้าย